دکتر امید شافع

فروش

فروش

تفاوت ریتارگتینگ و ریمارکتینگ چیست؟و تاثیرات آن بر فروش

تفاوت ریتارگتینگ و ریمارکتینگ چیست؟و تاثیرات آن بر فروش

تفاوت ریتارگتینگ و ریمارکتینگ چیست؟و تاثیرات آن بر فروش ریتارگتینگ و ریمارکتینگ دو تا از بهترین روشهای تبلیغاتی به صورت آنلاین و آفلاین به شمار می‌روند که به منظور ارتباط مجدد با مشتریان یا کاربران قبلی شما پیاده سازی می‌شود. این دو چه از لحاظ اسمی و چه از لحاظ کارایی، شباهت‌های زیادی با هم […]

scamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscam