دکتر امید شافع

سایر

سایر

جوراب سیگواریس برای درمان واریس و سایر مشکلات پا

جوراب سیگواریس برای درمان واریس و سایر مشکلات پا

جوراب سیگواریس برای درمان واریس و سایر مشکلات پا جوراب سیگواریس برای سبک‌های مختلف زندگی طراحی شده است. این نوع جوراب‌ها به بهبود گردش جریان خون، افزایش انرژی و سلامت پاها کمک می‌کنند. سیگواریس که بر اساس دانش یک پزشک تأسیس شده است بیش از 50 سال است که جوراب‌های مخصوص واریس تولید می‌کند. آنها […]

scamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscamscam