دکتر امید شافع

روغن

روغن

روغن برای درمان واریس: مزایا و عوارض روغن برای واریس

روغن برای درمان واریس: مزایا و عوارض روغن برای واریس

روغن برای درمان واریس: مزایا و عوارض روغن برای واریس واریس  به رگ‌های بزرگ‌تر از حالت نرمال گفته می‌شود که به طور معمول در قسمت پاها ایجاد می‌شود. این رگ‌ها متورم بوده و در اکثر اوقات به هم پیچیده هستند و می‌توانند به رنگ‌های آبی، قرمز یا خاکستری دیده شوند. برخی اوقات، این رگ‌های می‌توانند […]

scamscam