درمان زخم پای دیابتی

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

درمان زخم پای دیابتی

درمان زخم پای دیابتی

درمان زخم پای دیابتی

درمان زخم پای دیابتی از عوامل مهمی در افراد مبتلا به دیابت می باشد و با درمان به موقع آن میتوان از بستری شدن فرد در بیمارستان و حتی قطع اندام جلوگیری کرد و حتی این بیماری دارای عوارضی میباشدکه میتوند باعث از دست دادن و مرگ آن فرد مبتلا به بیماری شود. تمامی افرادی […]