بیماری های قلبی

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

بیماری های قلبی

مقالات قلب

درمان بیماری قلبی

درمان بیماری قلبی شامل تجویز داروها، عملهای جراحی، تغذیه و تغییر سبک زندگی، برای کاهش ریسک بیماری قلبی و افزایش سلامتی می‌باشد.