دکتر امید شافع

بعلت

بعلت

بیرون زدگی رگ وسط پیشانی بعلت فشار، قرار گرفتن در معرض آفتاب و …

بیرون زدگی رگ وسط پیشانی بعلت فشار، قرار گرفتن در معرض آفتاب و …

بیرون زدگی رگ وسط پیشانی بعلت فشار، قرار گرفتن در معرض آفتاب و … در حالی­که بیرون زدگی­ رگ­‌های وسط پیشانی به طور معمول بعلت افزایش سن در افراد سالخورده دیده می شود،عواملی دیگری از جمله ژنتیک، فشار و استرس بیش از حد نیز می­تواند منجر به بروز رگ­‌های وریدی در مرکز پیشانی و یا […]