دکتر امید شافع

آنژیوپلاستی چیست

آنژیوپلاستی چیست

آنژیوپلاستی چیست ؟

آنژیوپلاستی چیست ؟

آنژیوپلاستی به معنی باز کردن سرخرگ تنگ شده توسط روشهای مداخله ای است. سالها پیش تنها راه باز کردن عروق مسدود جراحی بای پس عروق بود ولی با ظهور تکنیکهای رایج که از آنژیوگرافی و بالون و استنت استفاده مینمایند این روشها در بسیاری از موارد جای جراحی بای پس را گرفته اند. جراحی بای […]