دکتر امید شافع

نوارقلب

نوارقلب

تست نوار قلب در تهران

تست نوار قلب در تهران : تست نوار یکی از آزمایشات پزشکی است که جهت بررسی فعالیت‎های الکتریکی قلب بیماران انجام می‎گیرد. این فعالیت‎ها شامل ارتعاشی است که قلب شما از انقباضات خود و مشکلات دیگر در صورت وقوع بازتاب خواهد داد. نوار قلب که آن را ECG یا الکتروکاردیو گرافی هم می‎نامند، از ساده […]

ثبت سرپایی امواج قلبی در تهران

ثبت سرپایی امواج قلبی در تهران : نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام به معنای ثبت سیگنال‎های الکتریکی که از قلب گرفته می‎شود می‎گویند که با اندازه گیری آنها میتوان از سلامت قلب اطلاع پیدا کرد. این از شایع‎ترین آزمایشات در ارتباط با مشکلات قلبی است که برای نظارت بر علائم حیاتی قلب مورد استفاده قرار می‎گیرد. […]