دسته‌بندی نشده

دکتر امید شافع

۰۲۱۲۲۳۹۸۲۷۸

دسته‌بندی نشده

نمونه واریس پا

درمان واریس

واریس به رگ هاي برجسته روى اندام واريس گفته می شود. اندازه اين رگ های برجسته ، از يك ميليمتر تا چند سانتيمتر متفاوت است. رگ های كوچك چند ميليمتری سطح پوست كه به رنگ های قرمز يا بنفش ديده می شوند هم نوعی واريس هستند كه نام علمی شان تلانژكتازی (Telangiectasia ) است.